Om foreningen

Jydsk Valutarisk Forening blev stiftet 9. maj 1979 af fremtrædende fagpersoner fra jydske virksomheder med kendskab til og interesse for finansielle forhold.

Jens Valdemar Krenchel (yderst til højre med rød slips) fra FinansDanmark tager imod medlemmerne før et indlæg omkring deres arbejde i EU.

Formål

Foreningens blev stiftet med formålet at medvirke til højnelse af medlemmernes forståelse af finansielle problemstillinger – og relevansen heraf blev understreget af, at der netop i disse år blev udviklet en række nye finansielle instrumenter, ligesom den regnskabsmæssige behandling heraf blev regelsat.

I de senere år har Foreningen udvidet sit perspektiv, idet både forretningsmæssige og politiske problemstillinger nu inddrages i Foreningens fokusområder.

Til fremme af Forenings formål afholdes møder med faglige oplæg samt efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling. Derudover arrangeres med jævne mellemrum studieture til udlandet med besøg hos relevante virksomheder og myndigheder.

Møderne giver ikke alene relevant viden, men også lejlighed til blandt faglige kollegaer at fordybe sig og at pleje et fagligt netværk.

Målgruppe

Foreningens målgruppe er især jyske virksomheder samt andre med speciel interesse for fokusområderne. 

Jydsk Valutarisk Forening gennemgår i disse år et generationsskifte – og bestyrelsen er meget lydhør overfor medlemmernes idéer til nye tiltag, m.m.

Studietur

Studieturerne i Jydsk Valutarisk Forening har altid været det stor trækpladser – og med rette. De seneste studieturer har budt på nogle utrolig inspirerende indlægsholdere og sociale arrangementer.

Et af de mere utraditionelle og underholdende indslag på studieturen til Bruixelles var et besøg i Bendt Bendtsens privat bolig, hvor forenings medlemmer fik en enkelt øl (naturligvis betalt af foreningen) og en masse annekdoter fra et langt liv i dansk og europæisk politik.

Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen af vores side. Ved brug af siden, accepterer du automatisk vores cookie-politik.  Læs mere